Kjøpsbetingelser

Priser
Samtlige priser oppgis i norske kroner og er inklusive moms. Fraktkostnader kommer i tillegg.
 
Rabatt?
Ønsker du fast rabatt og ekstra gode tilbud kan du registrere deg som klubbkunde, gå til "logg inn".
 
Faktura og portoutgifter  
Varer bestilt gjennom vår nettbutikk blir sendt med postens sevicepakke og kan betales med kredittkort eller pr. postoppkrav.
Porto kommer i tillegg med kr 79,-. ekstra gebyr ved oppkrav er kr 34,-.
Du kan betale med Visa eller Mastercard. Vi behandler alle personlige opplysninger konfidensielt. Dine kort-data gjøres ikke tilgjengelige for andre enn deg selv og kortselskapet/kortprosessør. Vår samarbeidspartner DIBS (Skandinavias største leverandør av betalingssytemer) krypterer informasjonen vedrørende ditt betalingskort, slik at overføringen utføres sikkert og stabilt.
 
Scandinavian HomCare AS er ansvarlig for kredittkorttranssaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.
 
18 år?
Er du 18 år? For å handle på naturcare.no så må bestiller/mottaker være 18 år.
 
Personopplysninger 
Kundedata bli ikke delt med/solgt til en tredje part og de oppbevareres ifølge norsk lov.
 
Kundetrygghet i form av full gjenkjøpsgaranti
Alle produkter har full gjenkjøpsgaranti. Dette innebærer at varene gjenkjøpes til full pris innen 30 dager dersom kunden ikke er fornøyd.
Kjøp hos HomCare er selvsagt omfattet av gjeldende regler for handel. Vi gjengir her en gjennomgang av sentrale rettigheter utarbeidet av forbrukerombudet.
FORBRUKERHANDEL PÅ INTERNETT- AVTALEVILKÅR I STANDARDKONTRAKTER - ANGRERETT/REKLAMASJON

ANGRERETT - angrerettloven av 21.desember Nr.105 2000
Trykk her for å laste ned vårt angrerettskjema.
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrerettskjemaet senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

REKLAMASJON - kjøpsloven av 13.mai Nr. 27 1988
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.
X

Produktet er nå lagt inn i handlekurv.

Til handlekurv Handle videre